Salgsbetingelser

1. Partene

Selger er FlipZone AS, Liamyrane 16, 5132 Nyborg, Epost: post@flipzonefoods.no, Telefon 55 60 93 80, Organisasjonsnr 918835792, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen

2. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

3. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.
Leveringstidspunkt settes ved bestilling. Leveringstidspunktet kan være maksimalt 4 dager etter bestilling.

Varen skal leveres hos kjøperen eller hentes av kjøperen, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

4. Angrerett

Fersk mat er unntatt fra loven om angrerett.

5. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Ved mangel ihht til bestilt vare, vennligst ta kontakt på telefon 55 60 93 80 eller epost: post@flipzone.no så fort mangelen oppdages.

6. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 5. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.